Fòrum dels barris

Categories
Projectes comunitaris

Derives

/Derives

/CONTACTE

comunalitat@forumdelsbarris.cat

/SEGUEIX-NOS

Impulsa

Logo Fòum dels barris

Promou i finança

Categories
Projectes comunitaris

Xarxa de cures

/Xarxa d’apoderament de les persones cuidadores

Cuidar a qui cuida. Aquesta és l’essència de la xarxa d’apoderament de les persones cuidadores. Un espai per cuidar les persones que tenen la tasca de cuidar i sostindre la vida.

L’objectiu és oferir suport i acompanyament en temes legals i laborals sota els principis de l’ajuda mútua. Un espai per dignificar un sector precaritzat i desvaloritzat.

/CONTACTE

comunalitat@forumdelsbarris.cat

Impulsa

Logo Fòum dels barris

Promou i finança

Categories
Projectes comunitaris

Xarxa de comerços

/Xarxa de comerços

Està impulsada per la xarxa de comerços de la plaça del Fòrum, a la Part Alta. És un espai on conflueixen els comerciants de la plaça amb l’objectiu de dinamitzar i implementar els valors de l’economia social i solidària a les dinàmiques de treball comercial.

/CONTACTE

comunalitat@forumdelsbarris.cat

Impulsa

Logo Fòum dels barris

Promou i finança

Categories
Projectes comunitaris

Xarxa veïnal i comunitària

/Xarxa veïnal i comunitària

La Xarxa Veïnal i Comunitària fomenta les xarxes de cooperació entre les entitats associatives i les plataformes de barri. L’objectiu és unir els esforços de les associacions de veïns i veïnes i el teixit associatiu comunitari que ja existeix. Actualment des del Fòrum dels Barris s’impulsen dues xarxes:

El Casal d'Entitats de Sant Salvador

És un espai físic ubicat al barri de Sant Salvador. Està gestionat comunitàriament per diverses entitats del barri per construir diàlegs entre les entitats i els veïns i veïnes i amb l'objectiu de fer front a les necessitats socials i urbanístiques a les que s'enfronten. El casal treballa de manera assembleària, oberta i cooperativa.

La xarxa veïnal i comunitària de Sant Pere i Sant Pau

És un espai que promou la comunicació i la intercooperació entre les entitats veïnals, esportives, culturals i comunitàries de Sant Pere i Sant Pau per tal d'unificar els esforços i enfortir els lligams que garanteixen la convivència, el respecte i la diversitat.

/CONTACTE

comunalitat@forumdelsbarris.cat

Impulsa

Logo Fòum dels barris

Promou i finança

Categories
Projectes comunitaris

Esport transformador

/Esport i Cultura que Co-Transformen

És un espai comunitari on conflueixen diferents entitats esportives i agents i gestors que promouen la cultura popular a la ciutat. Treballen col·laborativament per transformar-se en espais democràtics, feministes i antiracistes des de la pràctica, enfortint els protocols i mètodes d’actuació davant de situacions que violen els drets de les persones.

Així mateix, basant-nos en el valor de l’experiència, oferim compartir les experiències en primera persona, per fer mentories i sumar en els processos interns de transformació d’altres entitats esportives i culturals de la ciutat.

 

/CONTACTE

comunalitat@forumdelsbarris.cat

Impulsa

Logo Fòum dels barris

Promou i finança