Fòrum dels barris

Amb l’objectiu d’oferir eines que ajudin a incorporar la justícia racial a les entitats, la Comunalitat de Tarragona ha realitzat el taller “La Perspectiva Antiracista als nostres projectes”

Amb l’objectiu d’oferir eines que ajudin a incorporar la justícia racial a les entitats, la Comunalitat de Tarragona ha realitzat el taller “La Perspectiva Antiracista als nostres projectes”.

Les persones assistents han pogut aprendre a identificar el racisme, entendre com opera i conèixer quines accions poden posar en pràctica per garantir el dret a la igualtat de tracte, no com una aposta aïllada de les diverses realitats que travessen les persones, sinó com una aposta que s’articula amb altres lluites com la justícia de gènere, la justícia social, la justícia econòmica i la justícia mediambiental i climàtica. 

D’altra banda, també s’ha explicat la ruta a seguir per a implementar un protocol d’igualtat de tracte en les entitats basat en el marc legal de Catalunya, la llei d’Antiracisme 19/2020 del 30 de desembre. 

La formació ha estat programada dins l’eix Dret a la ciutat, que reivindica el repensar i el configurar les ciutats com a espais accessibles i habitables per a totes les persones, independentment de la seva realitat o condició. 

Aquelles persones interessades en poder tenir accés al material de la formació, poden sol·licitar-ho a comunalitat@forumdelsbarris.cat.

Categories