Fòrum dels barris

L’horta de Tarragona passa desapercebuda i és desconeguda per molts dels seus ciutadans però ha tingut, històricament, un paper molt important a la ciutat i continua essent, encara que minvant, un espai amb un valor patrimonial, paisatgístic i ecològic importantíssim.

L’horta de Tarragona passa desapercebuda i és desconeguda per molts dels seus ciutadans però ha tingut, històricament, un paper molt important a la ciutat i continua essent, encara que minvant, un espai amb un valor patrimonial, paisatgístic i ecològic importantíssim.

La Comunitat de regants de l’Horta és el principal ens gestor d’aquest àmbit. Amb el temps, la presència de la pagesia local ha disminuït a les parcel·les d’horta, sota l’expectativa de ser un espai de desenvolupament urbanístic. Bancs i promotors van adquirir en el seu moment uns terrenys que ara, sense l’expectativa d’ésser construïts i anys d’abandonament, sovint són objecte d’altres usos dels entorns periurbans, fet que posa en risc el seu sòl fèrtil o la seva infraestructura.

La tasca de la comunitat és la de vetllar pel bon funcionament del reg, l’estat dels camins i la gestió de la convivència. Una labor que, a mesura que passa el temps, es troba amb noves dificultats fruït d’altres usos.

Part d’aquest abandonament és, com dèiem, també degut al desconeixement ciutadà, que es trasllada a la política i l’administració.

És per aquest motius que es proposa dur a terme una passejada oberta a la ciutadania per l’entorn de l’Horta Gran, la Roca i el Riuclar, per tal d’explicar la situació actual, l’organització dels encara regants, la història de l’espai i els escenaris de futur que es plantegen. D’aquesta manera, es pretén donar a conèixer un espai i una història més que importants per la ciutat que, els darrers anys, han quedat invisibilitzats.

La passejada la guiarà un membre de l’Escamot cooperativa, que farà menció dels aspectes d’encaix urbà de l’espai i es coordinarà amb l’acompanyament de membres de la comunitat de regants de l’Horta que explicaran en alguns punts els aspectes clau de l’entorn i la història d’aquest bé comú.

Es tracta d’una activitat oberta a la ciutadania i es farà una crida a persones concretes a qui pugui interessar l’activitat (tècnics de l’administració, periodistes, ciutadans compromesos…).

La data de realització de l’activitat és el proper dissabte 20 de gener de 2024, de 10:00h a 13:30h. El recorregut serà circular, d’aproximadament 6km, amb inici i final a l’aparcament municipal Horta Gran.

Inscripcions clicant a l’enllaç

Categories