Fòrum dels barris

Fòrum dels Barris organitza Experiències de Suport Mutu al Camp de Tarragona, una jornada on universitats, el Sindicat d’Habitatge de Reus, la Xarxa de Suport Mutu Alimentària, la Xarxa Antiracista i altres projectes

Durant la pandèmia, les iniciatives comunitàries basades en el suport mutu van augmentar substancialment.

La raó? L’excepcionalitat del moment i la situació d’incertesa va fer que moltes persones ens n’adonessim que ens necessitàvem les unes a les altres per a subsistir. Això va permetre que entre totes poguessim anar donant resposta a les necessitats que sorgien en aquell moment de col·lapse mundial en què a totes ens va agafar desprevingudes.

Tot i que les xarxes de suport mutu no van néixer amb la pandèmia, sí que va fer que augmentessin substancialment. I en gran part, aquestes dinàmiques de treball col·lectiu van propiciar la creació de les Comunalitats Urbanes a Catalunya, uns dispositius que serveixen per acompanyar-les i generar economies comunitàries.

En aquest context, Fòrum dels Barris organitza Jornades de Suport Mutu, una trobada on el moviment Me too de les universitats, la Xarxa Antiracista de Tarragona, AFASIT (Associació Famílies Abusos Sexuals Infantils Tarragona),  Heroïnes Anònimes  i altres projectes, compartiran les seves experiències com iniciatives d’autoorganització, plantant cara i donant respostes a les necessitats de la comunitat.

Categories